Home / Learning center / Pre-Approval Letter नेपालीमा

Pre-Approval Letter नेपालीमा

Ujwol Shrestha  May 16, 2024

Share:पूर्व-स्वीकृति पत्र भनेको ऋणदाताबाट प्राप्त हुने एउटा दस्तावेज हो जसले तपाइँलाई घर किन्नको लागि ऋण दिन सकिने रकम बताउँछ। यसले ऋणदाताले तपाइँको वित्तीय जानकारी समीक्षा गरेको र निश्चित रकम ऋण दिन इच्छुक रहेको देखाउँछ। यहाँ सामान्यतया पूर्व-स्वीकृति पत्रमा समावेश हुने प्रमुख तत्वहरू छन्:

 1. ऋण लिने व्यक्तिको जानकारी: तपाइँको नाम र सम्भावित रूपमा अन्य पहिचान जानकारी।
 2. ऋणदाताको जानकारी: ऋण दिने संस्थाको नाम, र तपाइँको आवेदन ह्यान्डल गर्ने ऋण अधिकारी वा दलालको सम्पर्क जानकारी।
 3. ऋणको रकम: तपाइँलाई पूर्व-स्वीकृत गरिएको अधिकतम ऋण रकम।
 4. ऋणको प्रकार: ऋणको प्रकार (जस्तै, परम्परागत, FHA, VA)।
 5. ब्याजदर: ऋणको अनुमानित ब्याजदर, जुन परिवर्तन हुन सक्छ।
 6. अवधिको समाप्ति मिति: पूर्व-स्वीकृति समाप्त हुने मिति, जुन प्राय: जारी भएको मितिबाट ६० देखि ९० दिन सम्म हुन्छ।
 7. सर्तहरू: अन्तिम स्वीकृतिको लागि पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि सर्तहरू, जस्तै सम्पत्तीको स्वीकार्य मूल्यांकन वा रोजगारी र आम्दानीको प्रमाणीकरण।

Pre-Approval Letter प्राप्त गर्ने चरणहरू

 1. तपाइँको क्रेडिट जाँच गर्नुहोस्: तपाइँको क्रेडिट रिपोर्ट र स्कोर समीक्षा गर्नुहोस् र तपाइँको क्रेडिट योग्यता बुझ्नुहोस्।
 2. कागजात संकलन गर्नुहोस्: आवश्यक वित्तीय कागजातहरू संकलन गर्नुहोस्, जस्तै तलब पर्चीहरू, कर फिर्ता, बैंक स्टेटमेन्टहरू, र सम्पत्तीको प्रमाण।
 3. आवेदन पेश गर्नुहोस्: ऋणदातासँग बन्धक आवेदन फारम भर्नुहोस्। यो प्राय: अनलाइन, फोनमार्फत, वा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिन्छ।
 4. क्रेडिट जाँच गर्नुहोस्: ऋणदाताले तपाइँको क्रेडिट इतिहास र स्कोरको मूल्याङ्कन गर्न कठोर क्रेडिट जाँच गर्नेछ।
 5. वित्तीय जानकारी प्रदान गर्नुहोस्: ऋणदातालाई समीक्षाका लागि आवश्यक वित्तीय कागजातहरू उपलब्ध गराउनुहोस्।
 6. पूर्व-स्वीकृति प्राप्त गर्नुहोस्: यदि सबै कुरा ठीक छ भने, ऋणदाताले तपाइँलाई कति ऋण लिन सकिन्छ भनी बताउने पूर्व-स्वीकृति पत्र जारी गर्नेछ।


Pre-Approval Letter पत्रका फाइदाहरू

 • तपाइँको प्रस्तावलाई सुदृढ बनाउँछ: विक्रेताहरूलाई तपाइँ गम्भीर खरिदकर्ता भएको देखाउँछ जसको लागि वित्त पोषण पहिल्यै मिलाइएको छ।
 • बजेट निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ: तपाइँले कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्पष्टता प्रदान गर्छ, जसले तपाइँको घर खोजीमा मद्दत गर्छ।
 • खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउँछ: एकपटक तपाइँले घर फेला पार्नुभयो भने, पूर्व-स्वीकृति हुनुले अन्तिम ऋण स्वीकृति छिटो गर्न सक्छ।Pre-Approval Letter पत्रको नमूना

You might also like

Powered by
MOSO logo